The Data Protection Guideline was updated as follows

Tietosuojalausunto Robert Bosch Oy


Kiitämme sinua mielenkiinnostasi ja osallistumisestasi extra-palkitsemisohjelmaan.
 
1 Tietosuojahuomautuksia
Bosch (seuraavassa "Bosch“ tai "Me“ tai "Meille") kiittää käynnistäsi verkkosivustollamme ja mobiilisovellusten käytöstä (myös online-palvelujen käytöstä) sekä yritystämme ja tuotteitamme kohtaan osoittamastasi kiinnostuksesta.

Tästä voit lukea tietosuojalausuntomme ja tarvittaessa tulostaa sen.
 
2 Bosch kunnioittaa yksityisyyttäsi
Yksityisyytesi suojasta huolehtiminen henkilökohtaisten tietojesi käsittelyssä sekä kaikkien kaupankäyntitietojen turvallisuus on meille tärkeä asia, jonka otamme huomioon liiketoiminnassamme. Käsittelemme henkilökohtaisia tietoja, jotka saamme online-palveluissa käydessäsi, luottamuksellisesti ja lakimääräysten mukaisesti.
 
Tietosuoja ja tietoturvallisuus ovat oleellinen osa yrityspolitiikkaamme.

3 Vastuullinen
Tietojesi käsittelystä vastuullinen on Robert Bosch Oy; poikkeukset on selostettu näissä tietosuojahuomautuksissa.
 
Yhteystietomme ovat:
 
Robert Bosch Oy
Robert Huberin tie 16 A
01510 Vantaa
Suomi
 
info@fi.bosch.com
Puh. 010 480 80
 
4 Henkilökohtaisten tietojen kerääminen, käsittely ja käyttö
1.1     Käsiteltävien tietojen kategoriat
 
Seuraavien kategorioiden tietoja käsitellään:
 
• Kommunikaatiotiedot (esim. nimi, puhelinnumero, sähköposti, osoite, IP-osoite)
• Sopimuskantatiedot (sopimuksen nimi, tuote- tai sopimusintressi)
• Asiakashistoria
 
4.2     Periaatteet
 
Henkilökohtaisia tietoja ovat kaikki tiedot, jotka kohdistuvat tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, siis esimerkiksi nimet, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet sekä sopimus-, varaus-. ja laskutustiedot, joista henkilöllisyys käy ilmi.
 
Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilökohtaisia tietoja (mukaan lukien IP-osoitteet) vain silloin, kun siihen on olemassa lakiperuste tai olet antanut siihen suostumuksesi esimerkiksi rekisteröitymisen myötä.
 
4.3     Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet
 
Me ja meiltä toimeksiannon saaneet palveluntarjoajat käsittelevät henkilökohtaisia tietojasi seuraavia käsittelytarkoituksia varten:
 • Tämän online-palvelun tarjoaminen (Oikeusperuste: sopimuksen täyttäminen).
 • Häiriöiden määrittämiseen ja turvallisuussyistä (Oikeusperusteet: lakisääteisten velvoitteidemme täyttäminen tietoturvallisuuden alueella ja oikeutettu intressi palvelujemme häiriöiden korjaamiseen ja turvallisuuden vuoksi).
 • Itse toteutettu tai ulkopuolisen toteuttama mainonta sekä markkinatutkimus ja saavutettavuusmittaus lain sallimassa laajuudessa tai suostumukseen perustuen (Oikeusperuste: suostumus / oikeutettu intressi taholtamme suoramarkkinointiin, edellyttäen että se on tietosuojalain ja kilpailulainsäädännön määräysten mukaista).
 • Tuote- tai asiakaskyselyt postituksia käyttäen (Oikeusperuste: oikeutettu intressi tuotteiden/palvelujen kehittämiseen). Huomautus: Jos annamme kyselyt markkinatutkimusyrityksen tehtäväksi, se toimii ainoastaan toimeksiantomme ja ohjeidemme mukaisesti.
 • Tuote- tai asiakaskyselyt sähköpostitse ja/tai puhelimitse, jos siihen on saatu suostumus (Oikeusperuste: suostumus). Huomautus: Jos annamme kyselyt markkinatutkimusyrityksen tehtäväksi, se toimii ainoastaan toimeksiantomme ja ohjeidemme mukaisesti.
 • Arvontojen tai alennuskampanjoiden toteuttaminen kulloistenkin arpajaismääräysten tai alennuskampanjaehtojen mukaisesti (Oikeusperusteena sopimuksen täyttäminen).
 • Uutiskirjeen lähettäminen vastaanottajan suostumuksella sähköpostitse tai tekstiviestinä/multimediaviestinä (Oikeusperuste: suostumus).
 • Oikeuksiemme turvaaminen ja puolustaminen (Oikeusperuste: oikeutettu intressi puoleltamme oikeuksiemme toteuttamiseksi ja puolustamiseksi).
 
4.4     Rekisteröityminen

Jos haluat käyttää palveluja, jotka vaativat sopimuksen tekemistä, pyydämme sinua rekisteröitymään. Rekisteröitymisen myötä keräämme sopimuksen perusteita ja täyttämistä varten tarvittavia henkilökohtaisia tietoja (esim. etunimi, sukunimi, syntymäaika, sähköpostiosoite, mahdollisesti halutun maksutavan tiedot tai tilinhaltijan tiedot) sekä mahdollisesti muita tietoja vapaaehtoisuuden periaatteella. Pakolliset tiedot merkitsemme tähdellä *.
 
4.5     Lokitiedostot
 
Aina internetin käytön yhteydessä tietokoneesi selain välittää automaattisesti tiettyjä tietoja, jotka me tallennamme niin sanottuihin lokitiedostoihin.
 
Tallennamme lokitiedostot häiriöiden määrittämiseksi ja turvallisuussyiden vuoksi (esim. hyökkäysyritysten selvittämiseksi) lyhyeksi ajaksi ja sitten poistamme ne. Lokitiedostot, joiden pitempi säilyttäminen todistetarkoituksia varten on tarpeen, erotetaan poistettavista, kunnes kukin tapaus on lopullisesti saatu selvitettyä, ja ne voidaan yksittäisessä tapauksessa luovuttaa tutkiville viranomaisille.
 
Lokitiedostoja käytetään (ilman tai ilman täydellistä IP-osoitetta) myös analyysitarkoituksiin; tähän liittyen ks. kappale Verkkoanalyysi.
 
Lokitiedostoihin tallennetaan etenkin seuraavat tiedot:
 • Sen päätelaitteen IP-osoite (internetprotokollaosoite), josta online-palveluun on menty;
 • sen nettisivun internetosoite, josta online-palveluun on menty (ns. alkuperä- tai viite-URL);
 • sen palveluntarjoajan nimi, jonka kautta online-palveluun on menty;
 • avattujen tiedostojen tai näyttöön haettujen tietojen nimi;
 • käytön päivämäärä ja kellonaika sekä kesto;
 • siirretty tietomäärä;
 • käyttöjärjestelmä ja käytetyn internetselaimen tiedot mukaan lukien asennetut lisäosat (esim. Flash Playeria varten);
 • http-tilan koodi (esim. "kysely onnistunut" tai "haluttua tiedostoa ei löydy").
 
4.6     Lapset
 
Tätä online-palvelua ei suunnata alle 16-vuotiaille lapsille.
 
4.7     Tietojen välittäminen
 
4.7.1     Tietojen välittäminen muille vastuullisille
 
Välitämme henkilökohtaisia tietojasi vain silloin muille vastuullisille, jos se sopimuksen täyttämisen vuoksi on tarpeen, meillä tai kolmannella osapuolella on oikeutettu intressi välittämiseen tai suostumuksesi siihen on olemassa. Oikeusperusteiden yksityiskohdat löydät kappaleesta Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet. Kolmansia osapuolia voivat myös olla muut Bosch-konserniyritykset. Mikäli tietoja välitetään kolmannelle osapuolelle oikeutetun intressin perusteella, se selostetaan näissä tietosuojahuomautuksissa.
Lisäksi tietoja voidaan välittää muille vastuullisille, jos meidät lakisääteisten määräysten tai täytettävän viranomaismääräyksen tai oikeuden määräyksen perusteella siihen on velvoitettu.
 
4.7.2     Palveluntuottajat (yleiset)
 
Me annamme ulkopuolisille palveluntuottajille esimerkiksi myynti- ja markkinointipalveluihin, myynnin hallintaan, maksuliikenteeseen, ohjelmointiin, tietojen tallennukseen ja Hotline-palveluihin liittyviä toimeksiantoja. Olemme valinneet nämä palveluntuottajat huolellisesti ja valvomme heitä säännöllisesti, erityisesti että he käsittelevät ja suojaavat heille tallennettuja tietoja huolellisesti. Olemme velvoittaneet kaikki palveluntuottajat luottamuksellisuuteen ja lakisääteisten määräysten noudattamiseen. Palveluntuottajia voivat myös olla muut Bosch-konserniyritykset.
 
4.7.3     Pakettien toimitusilmoitukset

Jotta pakettisi toimittamisesta voidaan ilmoittaa, välitämme sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi sopimuksen täyttämistä varten:

GLS Denmark A/S
Kokmose 3
6000 Kolding
CVR 10 54 97 44

Tämä yritys käsittelee tietoja vastuullisena.
 
4.7.4     Välittäminen vastaanottajalle Euroopan talousalueen ulkopuolella
 
Voimme välittää henkilökohtaisia tietoja myös vastaanottajille, joiden kotipaikka on Euroopan talousalueen ulkopuolella niin sanotuissa kolmansissa maissa.
 
Tässä tapauksessa varmistamme ennen välittämistä, että vastaanottajalla on kohtuullisen tason tietosuoja (esim. EU-komission kyseistä maata koskevan kohtuullisuuspäätöksen perusteella) tai että vastaanottaja on sopinut Euroopan unionin niin sanottujen EU-standardisopimusehtojen noudattamisesta tai että suostumuksesi välittämiselle on olemassa.
 
Voit saada meiltä yhteenvedon vastaanottajista kolmansissa maissa ja kopion kohtuullisen tietosuojatason varmistamiseksi konkreettisesti sovituista säännöistä. Tätä varten käytä tietoja kappaleessa Yhteystiedot.
 
4.8     Tallennuksen kesto; säilytysmääräajat
 
Tallennamme tietosi pääsääntöisesti niin kauan, kun online-palvelumme toteuttaminen edellyttää tai jos meillä on oikeutettu intressi pitempiaikaiseen tallentamiseen (esim. meillä voi myös sopimuksen täyttämisen jälkeen olla vielä oikeutettu intressi postitusmarkkinointiin). Kaikissa muissa tapauksissa poistamme henkilökohtaiset tietosi poikkeuksena sellaiset tiedot, jotka meidän on oikeudellisten velvoitteiden täyttämistä varten tallennettava (esim. olemme vero- ja kauppaoikeudellisten säilytysmääräaikojen perusteella velvoitettuja säilyttämään dokumentteja, kuten sopimukset ja laskut, tietyn määräajan).
 
4.9     Arvonnat tai alennuskampanjat

Jos osallistut järjestämäämme arvontaan tai alennuskampanjaan, käytämme tietojasi voitosta ilmoittamiseen ja tuotteidemme mainontatarkoituksiin lain sallimassa laajuudessa tai jos olet siihen antanut suostumuksesi. Yksityiskohtaisia tietoja arvonnoista tai alennuskampanjoista löydät niitä koskevista osallistumisehdoista.
 
5 Evästeiden käyttö;
5.1     Yleistä
 
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka online-palveluissa käydessäsi tallentuvat tietokoneellesi. Kun menet uudelleen samaan online-palveluun, selaimesi lähettää evästeen sisällön kyseiselle palveluntarjoajalle takaisin mahdollistaen päätelaitteen uudelleen tunnistamisen. Evästeiden lukeminen mahdollistaa meille muokata online-palvelumme sinulle käyttöä helpottavan optimaaliseksi.
 
5.2     Evästeiden poisto käytöstä ja poistaminen
 
Kun vierailet verkkosivustollamme, sinulle esitetään evästeiden ponnahdusikkunakysymys, sallitko sivustomme tallentaa evästeitä tietokoneellesi vai haluatko kytkeä evästeet asetuksissa pois käytöstä.
 
Jos valitset, että et salli evästeitä, selaimeesi tallentuu osallistumisesta kieltäytymisen Opt-Out-eväste. Tätä evästettä käytetään yksinomaan eston kohdistamiseen. Evästeiden kytkeminen pois käytöstä voi kuitenkin johtaa siihen, että verkkosivustomme jotkin yksittäiset toiminnot eivät enää ole käytettävissäsi. Ota huomioon, että Opt-Out-eväste voi teknisistä syistä toimia vain sillä selaimella, jolla se otettiin käyttöön. Jos poistat evästeet tai käytät toista selainta tai toista päätelaitetta, Opt-Out-eväste on otettava käyttöön uudelleen.
 
Asetusmahdollisuus ei kata evästeitä, jotka kolmansien osapuolien verkkosivuilla käydessäsi muut palveluntarjoajat tallentavat.
 
Selaimesi kautta voit kuitenkin milloin tahansa poistaa kaikki tallentuneet evästeet. Tähän löydät ohjeita selaimesi
Apua-toiminnoista. Se voi kuitenkin johtaa siihen, että jotkin yksittäiset toiminnot eivät enää ole käytettävissäsi.
 
Lisäksi seuraavan verkkosivun kautta on mahdollista hallinnoida kolmansien osapuolten palveluntarjoajien evästeiden käyttöä ja estää se:
 
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
 
Me emme ole kyseisen verkkosivuston ylläpitäjä, joten emme ole vastuussa siitä emmekä voi vaikuttaa sen sisältöihin ja käytettävyyteen.
 
5.3     Käyttämiemme evästeiden yhteenveto
 
Tästä kappaleesta löydät yhteenvedon käyttämistämme evästeistä.
 
5.3.1     Ehdottomasti tarpeelliset evästeet
 
Tietyt evästeet tarvitaan, jotta luotettavasti voimme tarjota online-palvelumme. Tähän kategoriaan sisältyvät esim.
 • evästeet, joiden avulla käyttäjämme tunnistetaan tai valtuutetaan;
 • evästeet, joiden avulla tietyt käyttäjäsyötöt (esim. ostoskorin sisältö tai online-lomakkeen sisältö) tallennetaan tilapäisesti;
 • evästeet, joiden avulla tietyt käyttäjävalinnat (esim. haku- tai kieliasetukset) tallennetaan;
 • evästeet, jotka tallentavat tietoja video- tai audiosisältöjen häiriöttömän toistamisen takaamiseksi.
 
5.3.2     Analyysievästeet
 
Käytämme analyysievästeitä tallentaaksemme käyttäjiemme käyttötietoja (esim. napsautetut mainospalkkikohdat, vieraillut alasivut, tehdyt hakukyselyt) ja voidaksemme analysoida niitä tilastollisesti.
 
6 Verkkoanalyysi
Tarvitsemme tilastollista tietoa online-palvelumme käytöstä, jotta voimme kehittää palveluamme käyttäjäystävällisemmäksi sekä tehdä tavoitettavuusmittauksia ja markkinointitutkimusta.
 
Tähän tarkoitukseen käytämme tässä kappaleessa kuvattuja verkkoanalyysityökaluja.
Näillä työkaluilla analyysievästeistä tai lokitiedostojen analyysistä luotuja käyttöprofiileja ei yhdistetä henkilökohtaisiin tietoihin. Työkalut eivät käytä käyttäjien IP-osoitteita joko lainkaan tai ne lyhentävät ne heti keräämisen jälkeen.
 
Työkalujen tarjoajat käsittelevät tietoja vain tilauskäsittelijöinä ohjeistuksemme mukaisesti eivätkä omiin tarkoituksiinsa.
 
Löydät jokaiseen työkaluun liittyen seuraavassa tietoja kulloisestakin palveluntarjoajasta ja siitä, kuinka voit estää työkalua keräämästä ja käyttämästä tietoja.
 
Opt-Out-evästeitä käyttävien työkalujen yhteydessä on otettava huomioon, että Opt-Out-toiminto on laite- tai selainkohtainen ja että se koskee vain juuri käytettävää päätelaitetta ja selainta. Jos käytät useampia päätelaitteita tai selaimia, sinun pitää asettaa Opt-Out-eväste jokaiseen yksittäiseen päätelaitteeseen ja jokaiseen käytettävään selaimeen.
 
Lisäksi voit estää käyttöprofiilien muodostamisen kokonaan poistamalla evästeet kokonaan käytöstä; tähän liittyen ks. kappale Evästeiden poisto käytöstä ja poistaminen.
 
6.1     Google Analytics
 
Nimi: Google Analytics
Toimija: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Tehtävä: Käyttäjien käyttäytymisen analysointi (sivuhaut, vierailijoiden ja käyntien lukumäärä, lataukset), pseudononyymien käyttäjäprofiilien luominen kirjautuneiden Google-käyttäjien laitteidenväliseen tietoon perustuen (laitteidenvälinen seuranta), pseudonyymin käyttäjän tietojen täydentäminen Googlen tarjoamilla kohderyhmäkohtaisilla tiedoilla, uudelleenkohdistaminen, UX-testaus, muuntaminen.

6.2  New Relic Browser

Valmistaja: New Relic, Inc., 188 Spear Street #1200, San Francisco, CA 94105, USA

Käyttötarkoitus: Käyttäjäkokemusten seuranta sekä asiakkaiden ongelmien ja reklamaatioiden vianmääritys edellyttävät henkilötietojen siirtoa ylläolevalle rekisterinpitäjälle.
 

7 Uutiskirje
7.1     Uutiskirje kirjautumisen kanssa; perumisoikeus
 
Online-palvelumme puitteissa voit tilata uutiskirjeen. Siihen käytämme niin sanottua kaksinkertaisen suostumuksen (Double Opt-In) menetelmää, jonka mukaisesti lähetämme sinulle uutiskirjeitä sähköpostitse, käytämme mobiilia ilmoituspalvelua (kuten WhatsApp), lähetämme tekstiviestejä tai Push-ilmoituksia, jos olet ensin antanut meille nimenomaisen suostumuksesi napsauttamalla jotakin linkkiä uutiskirjepalvelun aktivoinnin ilmoituksessa. Jos myöhemmin päätät lopettaa uutiskirjeiden saamisen, voit milloin tahansa perua tilauksesi perumalla suostumuksesi. Peruminen tehdään sähköpostiuutiskirjeiden osalta uutiskirjeessä olevalla linkillä tai kulloisenkin online-palvelun hallinnointiasetuksissa. Vaihtoehtoisesti ota meihin yhteys kappaleen Yhteystiedot tietojen mukaisesti.
 
8 Ulkoiset linkit
Online-palvelumme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien − meihin liittymättömien palveluntarjoajien − verkkosivuille. Linkin napsauttamisen jälkeen meillä ei enää ole vaikutusta siihen henkilökohtaisten tietojen (esimerkiksi IP-osoite tai sen sivun URL, jolla linkki sijaitsee) keräämiseen, käsittelyyn ja käyttöön, jota kolmas osapuoli linkin napsauttamisen myötä tekee, koska kolmannen osapuolen toiminta ei tietenkään enää ole meidän valvottavissa. Emme vastaa kolmansien osapuolien suorittamasta henkilökohtaisten tietojen käsittelystä.
 
9 Turvallisuus
Henkilöstömme ja meiltä toimeksiannon saaneet palveluntarjoajayritykset ovat vaitiolovelvollisia ja velvoitettuja noudattamaan sovellettavien tietosuojalakien määräyksiä.
Toteutamme kaikki tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet kohtuullisen suojaustason takaamiseksi ja hallinnoimiemme tietojesi suojaamiseksi erityisesti tietojen tahattomalta tai lainvastaiselta tuhoamiselta, manipuloinnilta, hävittämiseltä, muuttamiselta tai luvattomalta julkistamiselta tai luvattomalta käsiksipääsyltä. Turvallisuustoimenpiteitämme parannetaan jatkuvasti vastaamaan teknologista kehitystä.

10 Käyttäjien oikeudet
Oikeuksiesi voimaansaattamiseksi käytä kappaleessa Yhteystiedot annettuja tietoja. Varmista tässä yhteydessä, että voimme yksiselitteisesti tunnistaa henkilöllisyytesi.
 
Oikeus tietojen saamiseen:
 
Sinulla on oikeus saada meiltä tietoja tietojesi käsittelystä. Sitä varten voit saattaa voimaan oikeutesi saada tietoa henkilökohtaisista tiedoistasi, joita me sinusta käsittelemme.
 
Oikeus korjauksiin ja poistamiseen:
 
Voit vaatia meitä korjaamaan virheellisiä tietoja ja ‒ jos lakisääteiset edellytykset täyttyvät ‒ täydentämään tai poistamaan tietojasi. Tämä ei koske tietoja, jotka ovat tarpeen laskutus- tai kirjanpitotarkoitusten vuoksi tai joita koskee lakisääteinen säilyttämispakko. Jos käsiksipääsyä sellaisiin tietoihin ei tarvita, niiden käsittelyä kuitenkin rajoitetaan (ks. seuraavassa).
 
Käsittelyn rajoitukset:
 
Voit vaatia meitä ‒ jos lakisääteiset edellytykset täyttyvät ‒ rajoittamaan tietojesi käsittelyä.
 
Tietojen käsittelyn kieltäminen:
 
Lisäksi sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meiltä tietojen käsittely. Tällöin lopetamme tietojesi käsittelyn, paitsi jos voimme ‒ lakisääteisten määräysten mukaisesti ‒ todistaa käsittelyn jatkamiselle suojanarvoiset perusteet, jotka ovat oikeuksiasi painavammat.
 
Suoramarkkinoinnin kieltäminen:
 
Voit lisäksi milloin tahansa antaa kiellon henkilökohtaisten tietojesi käyttämisestä kaupallisiin tarkoituksiin ("mainoskielto"). Ota huomioon, että organisatorisista syistä suostumuksesi peruminen ja tietojesi käyttö jo käynnissä olevan kampanjan kanssa voivat mennä päällekkäin.
 
Tietojen käsittelyn kielto oikeusperusteen "oikeutettu intressi“ yhteydessä:
 
Lisäksi sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meiltä tietojen käsittely, jos siihen oikeusperusteena on olemassa oikeutettu intressi. Tällöin lopetamme tietojesi käsittelyn, paitsi jos voimme ‒ lakisääteisten määräysten mukaisesti ‒ todistaa käsittelyn jatkamiselle suojanarvoiset perusteet, jotka ovat oikeuksiasi painavammat.
 
Suostumuksen peruminen:
 
Jos olet antanut meille suostumuksesi tietojesi käsittelyyn, voit milloin tahansa perua sen tulevaisuuden osalta. Sillä ei ole vaikutusta tietojesi käsittelyn laillisuuteen perumiseen saakka.
 
Tietojen siirrettävyys:
 
Sinulla on myös oikeus saada välitettynä tiedot, jotka olet meille käyttöön antanut, sellaisessa jäsennellyssä, kelpoisessa ja koneellisesti luettavassa muodossa, tai ‒ jos teknisesti toteutettavissa ‒ vaatia, että tiedot välitetään kolmannelle osapuolelle.
 
10.1     Valitusoikeus valvontaviranomaiselle
 
Sinulla on oikeus tehdä kantelu tietosuojaviranomaiselle. Sitä varten voit kääntyä niiden tietosuojaviranomaisten puoleen, jotka vastaavat kotikuntasi tai osavaltiosi tietosuoja-asioista tai meitä valvovalle tietosuojaviranomaiselle. Se on:
 
Tietosuojavaltuutettu
Ratapihantie 9, 6. krs
00531 Helsinki
Postiosoite:
PL 800
00521 Helsinki

Puhelinvaihde + 029 566 6700
Kirjaamo + 029 566 6768
Email: tietosuoja@om.fi

11 Tietosuojahuomauksen muutokset
Pidätämme oikeuden muuttaa turvallisuus- ja tietosuojakäytäntöämme, jos se teknisen kehityksen myötä on tarpeen. Tällaisissa tapauksissa mukautamme myös tietosuojahuomautuksemme vastaavasti. Siksi pyydämme aina ottamaan huomioon tietosuojahuomautuksemme ajantasaisen version.


12 © Copyright


Kaikki oikeudet pidätetty. Boschin verkkosivuston kaikki sisältö mukaan lukien tekstit, kuvat, grafiikat, äänet, animaatiot ja videot sekä niiden toteutus ovat tekijänoikeudellisesti suojattuja ja myös muiden kaupallisten suojaoikeuksien alaisia. Näiden verkkosivujen sisältöä ei saa kopioida, levittää, muuttaa tai saattaa kolmansien osapuolten käytettäviksi kaupallisiin tarkoituksiin kokonaisuutena tai osittain. Jotkut Bosch-verkkosivut sisältävät lisäksi kuvia, jotka ovat kolmansien osapuolten tekijänoikeuksien suojaamia.


13 Online dispute resolution (ODR)


Tietoa online-erimielisyyksien ratkaisemisesta: Euroopan komissio on antanut käyttöön alustan online-erimieliyyksien ratkaisemiseksi (OS).
Tämän alustan on tarkoitus toimia lähtökohtana ratkaistaessa erimielisyyksiä, jotka koskevat online-kauppasopimuksia ja online-palvelusopimuksia ilman oikeuskäsittelyä.

Alusta on saatavilla osoitteesta http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Emme tee sopimuksia riita-asioissa, ennen kuin asia on käsitelty kuluttajariitalautakunnassa.


14 Yhteystiedot
Jos haluat ottaa meihin yhteyttä, löydät meidät "Vastuullinen"-osiossa ilmoitetusta osoitteesta. Varmista tietopyyntösi ja tietosuojaan liittyvät ilmoitukset käyttämällä seuraavaa linkkiä:

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&language=eng  tai https://request.privacy-bosch.com/entity/RB/

Jos sinulla on henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä ehdotuksia ja valituksia, suosittelemme ottamaan yhteyttä tietosuojaryhmämme jäseneen:
 
Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
Germany
 
tai
 
DPO@bosch.com
 
Päiväys: 19.07.2023