Boschin korjaamoille tarkoitettua "extra"-kanta-asiakasohjelmaa koskevat ehdot


1. Osapuolet


1.1 Robert bosch Oy, Mobility Aftermarket, Robert Huberin tie 16 A, 01510 Vantaa, Finland, Business registration number 0106432-1 (jäljempänä “Bosch”) tarjoaa Suomessa rekisteröityihin autoihin varaosia myyville korjaamoille (jäljempänä "osallistuja") mahdollisuutta osallistua kanta-asiakasohjelmaan, jonka nimi on extra (jäljempänä "extra").

1.2 Ostaessaan ohjelmaan kuuluvia Bosch-tuotteita osallistuja voi ansaita pisteitä, jotka on mahdollista vaihtaa tuotteisiin (jäljempänä "tuotteet"), joita Bosch tarjoaa osana ohjelmaa. Bosch päättää, mitkä sen yhteistyökumppanit ja tuotteet otetaan mukaan extraan. Osallistujille ilmoitetaan sähköpostitse aina, kun yhteistyökumppani liittyy extraan tai poistuu siitä.

1.3 Bosch on antanut yritykselle Metz a/s, Skelstedet 9, dk-2950 Vedbæk, Tanskan yritysrekisterin (cvr) nro 27171508 (jäljempänä “Metz”), toimeksiannon huolehtia eXtran toiminnoista, mukaan lukien vastaanotettujen ostotapahtumien lukeminen, extran päivittäminen ja vastaaminen asiakkaiden kysymyksiin. Metz voi käyttää näiden palveluiden tarjoamiseen alihankkijoita ilmoittamatta siitä ohjelmaan osallistujille erikseen.

2. Osallistuja


2.1 Voidakseen osallistua extraan osallistujan on hyväksyttävä nämä ehdot ja rekisteröidyttävä verkkosivulle www.extra-bonus.fi. Rekisteröityminen on ilmaista. Vain korjaamon omistaja voi tehdä rekisteröinnin. Osallistujan on oltava 18 vuotta täyttänyt henkilö.

2.2 Korjaamon omistajan on viipymättä päivitettävä kaikki osallistujaan liittyvät muutokset sivustoon www.extra-bonus.fi. Bosch ei vastaa tuotteiden jäämisestä toimittamatta, jos se johtuu osallistujan antamien tietojen puutteellisuudesta.

2.3 Osallistujan on tiedotettava Bosch-tuotteen lopulliselle ostajalle osallistumisestaan extra-järjestelmään, jos tuote kuuluu extraan. Osallistujan on annettava vain tasapuolisia ja puolueettomia neuvoja sen varmistamiseksi, että lopullinen ostaja saa asianmukaista palvelua ja neuvontaa.

3. Osallistujatilin perustaminen


3.1 Kun osallistujan tiedot on rekisteröity, siitä lähetetään linkin sisältävä vahvistusviesti tämän sähköpostiosoitteeseen. Osallistuja saa pääsyn extraan, kun linkki on aktivoitu ja salasanan luotu. Pisteitä ei ole mahdollista rekisteröidä jälkeen päin tileille, joita ei ole aktivoitu. Vastaavasti osallistujan pistetili ei kartu niistä Boschin tuotteista, jotka on ostettu ennen osallistujan tilin aktivointia.

3.2 Kaikki osallistujan keräämät pisteet ovat henkilökohtaisia eikä niitä voi siirtää toiselle.3.3 Kukin osallistuja saa rekisteröidä vain yhden tilin. Osallistujat, jotka omistavat useamman kuin yhden korjaamon, voivat rekisteröidä kaikki korjaamot ja kerätä pisteitä yhdelle tilille extran palvelukeskuksen luvalla.

4. Salasana


4.1 Osallistujan tili on suojattu salasanalla. Osallistujan on huolehdittava, että salasana ei tule kenenkään ulkopuolisen tietoon. Jos osallistuja epäilee salasanansa paljastuneen ulkopuoliselle henkilölle tai että sitä on käytetty väärin, osallistujan on viipymättä vaihdettava salasana ja ilmoitettava asiasta Metzille sähköpostiosoitteeseen extra-bonus@metz.dk

5. Pisteiden kerääminen ja niiden hallinnointi


5.1 Pisteiden myöntäminen
Jokaisesta ohjelmaan kuuluvan, valitsemaltanne tavarantoimittajalta ostamastanne tuotteesta myönnetään pisteitä (katso luettelo ohjelmaan kuuluvista tuotteista sivustolla). Yhteenveto kunkin tuoteryhmän ostoista saatavista pisteistä on nähtävissä sivustolla. Pisteiden arvo voi muuttua aika ajoin; pisteen arvo on ostopäivän pistearvo. Ohjelmaan kuuluvan tuotteen ostamisen jälkeen valitsemanne tavarantoimittaja ilmoittaa Samhammerille seuraavat tiedot:

• 10-numeroinen Bosch tuotenumero
• Ostettu kappalemäärä.

Näiden tietojen perusteella Samhammer(palveluntarjoaja) lisää vastaavat pisteet eXtra-tilillenne. Ostoista voi saada lisäpisteitä myynninedistämiskampanjoiden aikana. Tällaisilla kampanjoilla on erilliset sitovat ehdot, joista ilmoitetaan osallistujalle sähköpostitse erillisellä uutiskirjeellä tai osallistujan eXtra-tilin välityksellä.

5.2 Osallistuja voi tarkastella pistetilannettaan online-tilin kautta.Mahdolliset erimielisyydet pistetilanteen tarkkuudesta tai täydellisyydestä on reklamoitava (todistettavasti ja ymmärrettävästi Boschia tyydyttävällä tavalla)viimeistään pisteiden kirjaamiskuukauden loppuun mennessä joko online-yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen extra-bonus@metz.dk. Osallistuja luopuu oikeudestaan reklamaatioon, mikäli sitä ei ole tehty edellä mainitussa muodossa ja tavalla.

5.3 Osallistuja voi ansaita lisäpisteitä erityisten kampanjoiden yhteydessä. Kunkin kampanjan tarkat ehdot määritellään kampanjamateriaalissa ja extrassa.

5.4 Osallistujan pisteiden voimassaolo päättyy kahden vuoden kuluttua sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana ne on hyvitetty osallistujan tilille. Esimerkiksi 1.4.2015 osallistujan tilille hyvitetyt pisteet ovat voimassa 31.12.2017 asti.

6.Pisteiden lunastaminen


6.1 Osallistuja voi lunastaa pisteet tarjolla olevia tuotteita varten milloin tahansa osoitteessa www.extra-bonus.fi. Pisteet tuotetta varten voidaan lunastaa, kun osallistuja on kerännyt tarvittavan määrän pisteitä. Tuotteiden edellyttämät pistemäärät on mainittu osoitteessa www.extra-bonus.fi. Jos tuote on loppunut varastosta, osallistujalle ilmoitetaan tästä sähköpostitse, ja osallistuja voi valintansa mukaan pyytää hyvittämään pisteet takaisin tililleen tai valita toisen samanarvoisen tuotteen..

6.2 Tuotteita varten lunastettuja pisteitä ei voi vaihtaa toisiin tuotteisiin tai pisteisiin.

6.3 Osallistuja vastaa itse mahdollisista saamiaan Tuotteita koskevista veroista.

7. Toimitus


7.1 Toimitusaika on arviolta kolme viikkoa tilauspäivästä, mutta tarkkaa toimitusaikaa ei voida taata.

7.2 Tuotteet toimitetaan vain siihen maahan, jossa korjaamo on rekisteröity.

8. Reklamaatiot


8.1 Jos tuote on viallinen, noudatetaan valmistajan ehtoja ja sääntöjä. Metz tarjoaa kuitenkin 30 päivän palautusoikeuden palkinnon vastaanottamisen jälkeen. Reklamaatiot on lähetettävä Metzille.

8.2 Osallistujan on pyynnöstä palautettava tuote, ja jos valmistaja toteaa vian, valmistaja voi harkintansa mukaisesti joko korjata tuotteen tai vaihtaa sen uuteen

8.3 Bosch ei vastaa kolmansien osapuolten takuista tai tuotteita koskevista reklamaatioista. Kaikki takuuta ja tuotteen virheitä koskevat kysymykset on siksi osoitettava Boschin sijaan vain Metzille ja valmistajalle.  

9. Ehtojen muutokset, lopettaminen ja kelpoisuuden poistaminen


9.1 Bosch pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja ja pisteille määritettyä arvoa. Muutoksista ilmoitetaan sivustolla www.extra-bonus.fi

9.2 Bosch voi lopettaa extra-ohjelman milloin tahansa syytä ilmoittamatta ja poistaa osallistujan kelpoisuuden ohjelmaan.

9.3 Osallistujan on lähetettävä eroamisestaan kirjallinen ilmoitus osoitteeseen extra-bonus@metz.dk

9.4 Kelpoisuuden poistamis- tai lopettamistapauksessa kaikki pisteet on käytettävä 14 päivän kuluessa kelpoisuuden poistamis- tai päättymispäivästä. Osallistuja menettää kuitenkin pisteensä, jos hän on väärentänyt viivakoodeja, jättänyt ilmoittamatta Boschin pyytämiä tietoja tai palauttanut boschin tuotteen toimittajalle leikattuaan irti sen viivakoodin (ellei palautus johdu tuotteen viasta).

10. Henkilötietojen suojaaminen


10.1 extra-ohjelman hallinnoimiseksi Bosch voi käsitellä osallistujan tai tämän työntekijöiden henkilötietoja (esimerkiksi nimiä, osoitteita, sähköpostiosoitteitta tai puhelinnumeroita) ja tietoja asiakkaan ostoista ja tilauksista (esimerkiksi osto- ja tilaustietoja ja toimitusosoitteita). Henkilötietoja kerätään ja käsitellään extra-ohjelman hallinnoimista varten, ja ne voidaan toimittaa Metzille tai jollekulle Metzin tai Boschin toimeksiannosta tässä tarkoituksessa tietoja käsittelevälle ulkopuoliselle. Tiedot voidaan myös paljastaa markkinatutkimusten tekijöille markkina- ja asiakastyytyväisyyskyselyitä varten.

11. Voimassa oleva lainsäädäntö ja lainkäyttöalue


11.1 Mahdolliset riidat käsitellään suomalaisessa tuomioistuimessa suomen lain mukaisesti.

12. Yhteystiedot


12.1 Mahdolliset extraa koskevat kysymykset voidaan lähettää osoitteeseen extra-bonus@metz.dk.
 

Lataa


12.2023