Boschin korjaamoille tarkoitettua "extra"-kanta-asiakasohjelmaa koskevat ehdot


1. Osapuolet


1.1 Robert bosch Oy (jäljempänä “Bosch”) tarjoaa Suomessa rekisteröityihin autoihin varaosia myyville korjaamoille (jäljempänä "osallistuja") mahdollisuutta osallistua kanta-asiakasohjelmaan, jonka nimi on extra (jäljempänä "extra").

1.2 Ostaessaan ohjelmaan kuuluvia Bosch-tuotteita osallistuja voi ansaita pisteitä, jotka on mahdollista vaihtaa tuotteisiin (jäljempänä "tuotteet"), joita Bosch tarjoaa osana ohjelmaa. Bosch päättää, mitkä sen yhteistyökumppanit ja tuotteet otetaan mukaan extraan. Osallistujille ilmoitetaan sähköpostitse aina, kun yhteistyökumppani liittyy extraan tai poistuu siitä.

1.3 Bosch on antanut yritykselle Metz a/s, skelstedet 9, dk-2950 vedbæk, tanskan yritysrekisterin (cvr) nro 27171508 (jäljempänä “Metz”), toimeksi huolehtia extran toiminnoista, mukaan lukien vastaanotettujen viivakoodien lukeminen, extran päivittäminen ja vastaaminen asiakkaiden kysymyksiin. Metz voi käyttää näiden palveluiden tarjoamiseen alihankkijoita ilmoittamatta siitä erikseen osallistujille.

2. Osallistuja


2.1 Voidakseen osallistua extraan osallistujan on hyväksyttävä nämä ehdot ja rekisteröidyttävä verkkosivulle www.extra-bonus.fi. Rekisteröityminen on ilmaista. Vain korjaamon omistaja voi tehdä rekisteröinnin. Osallistujan on oltava 18 vuotta täyttänyt henkilö.

2.2 Korjaamon omistajan on viipymättä päivitettävä kaikki osallistujaan liittyvät muutokset sivustoon www.extra-bonus.fi. Bosch ei vastaa tuotteiden jäämisestä toimittamatta, jos se johtuu osallistujan antamien tietojen puutteellisuudesta.

2.3 Osallistujan on tiedotettava Bosch-tuotteen lopulliselle ostajalle osallistumisestaan extra-järjestelmään, jos tuote kuuluu extraan. Osallistujan on annettava vain tasapuolisia ja puolueettomia neuvoja sen varmistamiseksi, että lopullinen ostaja saa asianmukaista palvelua ja neuvontaa.

3. Osallistujatilin perustaminen


3.1 Kun osallistujan tiedot on rekisteröity, siitä lähetetään linkin sisältävä vahvistusviesti tämän sähköpostiosoitteeseen. Osallistuja saa pääsyn extraan, kun linkki on aktivoitu ja salasanan luotu. Pisteitä ei ole mahdollista rekisteröidä jälkeen päin tileille, joita ei ole aktivoitu. Vastaavasti osallistujan pistetili ei kartu niistä Boschin tuotteista, jotka on ostettu ennen osallistujan tilin aktivointia.

3.2 Kaikki osallistujan keräämät pisteet ovat henkilökohtaisia eikä niitä voi siirtää toiselle.3.3 Kukin osallistuja saa rekisteröidä vain yhden tilin. Osallistujat, jotka omistavat useamman kuin yhden korjaamon, voivat rekisteröidä kaikki korjaamot ja kerätä pisteitä yhdelle tilille extran palvelukeskuksen luvalla.

4. Salasana


4.1 Osallistujan tili on suojattu salasanalla. Osallistujan on huolehdittava, että salasana ei tule kenenkään ulkopuolisen tietoon. Jos osallistuja epäilee salasanansa paljastuneen ulkopuoliselle henkilölle tai että sitä on käytetty väärin, osallistujan on viipymättä vaihdettava salasana ja ilmoitettava asiasta Metzille sähköpostiosoitteeseen info@extra-bonus.fi

5. Pisteiden kerääminen ja niiden hallinnointi


5.1 Pisteiden keräämistä varten osallistujan on leikattava irti viivakoodi järjestelmään kuuluvien Bosch-tuotteiden pakkauksista. Verkko-osoitteessa www.extra-bonus.fi on luettelo järjestelmään kuuluvista Bosch-tuotteista ja ohjeet viivakoodien leikkaamista varten. Siellä on myös kerrottu, kuinka monta pistettä eri Bosch-tuotteilla voi kerätä. Viivakoodit on lähetettävä Metzille asianmukaisesti täytetyn kelpoisuuslomakkeen mukana. Lomake on saatavana Täältä. Viivakoodeja, joiden mukana ei ole asianmukaisesti täytettyä lomaketta, ei hyvitetä osallistujan tilille, eikä osallistujalle ilmoiteta tästä erikseen. Viivakoodien on oltava luettavissa lukulaitteella (niiden on oltava ehjiä). Bosch ei vastaa viivakoodeista, joita ei niiden vioittumisen vuoksi voi lukea. Bosch ja metz eivät ole vastuussa postissa kadonneista viivakoodeista.

5.2 Osallistuja ei voi palauttaa Bosch-tuotetta palautusjärjestelmän perusteella, jos sen viivakoodi on leikattu irti.

5.3 Pisteiden arvot ja valittavina olevat palkintotuotteet on lueteltu osoitteessa; www.extra-bonus.fi. Pisteiden arvo voi ajoittain vaihdella. Nykyinen arvo on kirjeen postileiman päivänä voimassa ollut arvo. Näin ollen jo ansaittuja pisteitä ei voi vaihtaa.

5.4 Osallistuja voi ansaita lisäpisteitä erityisten kampanjoiden yhteydessä. Kunkin kampanjan tarkat ehdot määritellään kampanjamateriaalissa ja extrassa.

5.5 Osallistujan pisteet hyvitetään tämän verkossa olevalle tilille, ja sieltä osallistuja voi milloin tahansa todeta pistemääränsä. Osallistuja saa kuukausittain sähköpostiviestin, joka osoittaa kertyneiden pisteiden määrän. Kaikki huomautukset rekisteröityjen pisteiden määrästä on lähetettävä sähköpostitse osoitteeseen: info@extra-bonus.fi niin, että ne ovat perillä ennen pisteiden hyvittämiskuukautta seuraavan kuukauden loppua. Osallistujan katsotaan luopuneen oikeudestaan tehdä huomautuksia, jos hän ei noudata edellä kuvattua menettelyä.

5.6 Osallistujan pisteiden voimassaolo päättyy kahden vuoden kuluttua sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana ne on hyvitetty osallistujan tilille. Esimerkiksi 1.4.2015 osallistujan tilille hyvitetyt pisteet ovat voimassa 31.12.2017 asti.

6.Pisteiden lunastaminen


6.1 Osallistuja voi lunastaa pisteet tarjolla olevia tuotteita varten milloin tahansa osoitteessa www.extra-bonus.fi. Pisteet tuotetta varten voidaan lunastaa, kun osallistuja on kerännyt tarvittavan määrän pisteitä. Tuotteiden edellyttämät pistemäärät on mainittu osoitteessa www.extra-bonus.fi. Jos tuote on loppunut varastosta, osallistujalle ilmoitetaan tästä sähköpostitse, ja osallistuja voi valintansa mukaan pyytää hyvittämään pisteet takaisin tililleen tai valita toisen samanarvoisen tuotteen..

6.2 Pisteet on myös mahdollista lunastaa käteissuorituksena 50 %:n määräisinä tuotteen arvosta, joka on ilmoitettu osoitteessa www.extra-bonus.fi. Tuotteita varten lunastettuja pisteitä ei voi vaihtaa toisiin tuotteisiin tai pisteisiin.

6.3 Tuotteet ovat saatavana vain osallistujalle, mutta tämä voi myöhemmin siirtää tuotteet ulkopuolisille.

6.4 Osallistuja vastaa itse mahdollisista saamiaan tuotteita koskevista veroista.

7. Toimitus


7.1 Toimitusaika on arviolta kolme viikkoa tilauspäivästä, mutta tarkkaa toimitusaikaa ei voida taata.

7.2 Tuotteet toimitetaan vain siihen maahan, jossa korjaamo on rekisteröity.

8. Reklamaatiot


8.1 Jos tuote on viallinen, noudatetaan valmistajan ehtoja ja sääntöjä. Metz antaa kuitenkin yhden vuoden vähimmäistakuun ja reklamaatio-oikeus kestää kaksi vuotta. Takuu- ja reklamaatioehdot on kuvattu tarkemmin osoitteessa www.extra-bonus.fi kunkin yksittäisen tuotteen osalta. Osallistujan on tehtävä reklamaationsa kirjallisena kahden viikon kuluessa toimituksesta. Reklamaatiot on lähetettävä Metzille.

8.2 Osallistujan on pyynnöstä palautettava tuote, ja jos valmistaja toteaa vian, valmistaja voi harkintansa mukaisesti joko korjata tuotteen tai vaihtaa sen uuteen

8.3 Bosch ei vastaa kolmansien osapuolten takuista tai tuotteita koskevista reklamaatioista. Kaikki takuuta ja tuotteen virheitä koskevat kysymykset on siksi osoitettava Boschin sijaan vain Metzille ja valmistajalle.  

9. Ehtojen muutokset, lopettaminen ja kelpoisuuden poistaminen


9.1 Bosch pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja ja pisteille määritettyä arvoa. Muutoksista ilmoitetaan sivustolla www.extra-bonus.fi

9.2 Bosch voi lopettaa extra-ohjelman milloin tahansa syytä ilmoittamatta ja poistaa osallistujan kelpoisuuden ohjelmaan.

9.3 Osallistujan on lähetettävä eroamisestaan kirjallinen ilmoitus osoitteeseen info@extra-bonus.fi

9.4 Kelpoisuuden poistamis- tai lopettamistapauksessa kaikki pisteet on käytettävä 14 päivän kuluessa kelpoisuuden poistamis- tai päättymispäivästä. Osallistuja menettää kuitenkin pisteensä, jos hän on väärentänyt viivakoodeja, jättänyt ilmoittamatta Boschin pyytämiä tietoja tai palauttanut boschin tuotteen toimittajalle leikattuaan irti sen viivakoodin (ellei palautus johdu tuotteen viasta).

10. Henkilötietojen suojaaminen


10.1 extra-ohjelman hallinnoimiseksi Bosch voi käsitellä osallistujan tai tämän työntekijöiden henkilötietoja (esimerkiksi nimiä, osoitteita, sähköpostiosoitteitta tai puhelinnumeroita) ja tietoja asiakkaan ostoista ja tilauksista (esimerkiksi osto- ja tilaustietoja ja toimitusosoitteita). Henkilötietoja kerätään ja käsitellään extra-ohjelman hallinnoimista varten, ja ne voidaan toimittaa Metzille tai jollekulle Metzin tai Boschin toimeksiannosta tässä tarkoituksessa tietoja käsittelevälle ulkopuoliselle. Tiedot voidaan myös paljastaa markkinatutkimusten tekijöille markkina- ja asiakastyytyväisyyskyselyitä varten.

11. Voimassa oleva lainsäädäntö ja lainkäyttöalue


11.1 Mahdolliset riidat käsitellään suomalaisessa tuomioistuimessa suomen lain mukaisesti.

12. Yhteystiedot


12.1 Mahdolliset extraa koskevat kysymykset voidaan lähettää osoitteeseen info@extra-bonus.fi.
 

Lataa


11.2017


 
Contact.
X